U našem vrtiću prigodno smo obilježili Dan sigurnijeg interneta. Cilj provedenih aktivnosti bio je izgrađivanje navika sigurnog korištenja ekrana i interneta te potaknuti djecu na razgovor o korištenju ekrana i interneta te posljedicama prekomjernog igranja igrica i gledanja u ekran,mobitel,tablet,televizor ili laptop.

Postignuti ishodi bili su da djeca mogu objasniti štetne posljedice prekomjernog provođenja vremena pred ekranom te usvajanje navika sigurnog korištenja ekrana i interneta.