Prve zrake sunca javljaju nam sad da ljeto stiže i da je vrijeme za kraj.

Još jedna godina bliži se kraju da polako u školu krećemo to svi već znaju.

Teško je na kraju prave riječi naći i opisati što nam vrtić znači.

Tako je bilo lijepo imati prijatelje,veselo se smijati,pjevati pjesme i u vrtiću jednostavno uživati.

Za kraj hvala svima koji su brinuli za nas, svim tetama i stričekima svima koji su se trudili da nam

djetinjstvo sretno bude pa da u budućnosti izrastemo u dobre ljude.