Na samom završetku pedagoške godine obilježavamo “Dan vrtića”. Tom prilikom predstave se sve vrtićke skupine sa prigodnim programom. Tako je 2014. godine tema bila “Bajka” te je svaka skupina, u prirodnom ambijentu dvorišta našeg vrtića, izvela dramatizaciju na tu temu. 

Tako su svi prisutni roditelji i gosti mogli vidjeti jedan mali dio onoga što se u vrtiću radi.