Iz zemlje se biljke viju,

Na suncu nam one zriju.

Drago Sunce, zemljo draga,

Hvala vam za vaša blaga.