Iako je u našem vrtiću svaki tjedan dječji tjedan u prvom tjednu listopada posebno se stavlja naglasak upravo na dječje potrebe. “A što djeca vole?” bilo je pitanje kojim su se bavili svi naši mališani. Evo njihovih odgovora i najvećih potreba.

 

Djeca vole slikati.

Djeca vole pjevati i plesati.

Djeca vole glumiti.

Djeca vole pomagati jedni drugima.

Djeca vole maštati.

Djeca vole vježbati.

Djeca se vole igrati.

Djeca vole boraviti na zraku.

A najviše od svega djeca vole baš djecu.