Ovogodišnji „Dječji tjedan“  bio je posebno zanimljiv tjedan ispunjen mnoštvom aktivnosti vođenim lijepim i prepoznatljivim motom  – „Ljubav djeci prije svega“. Započeo  je na „Međunarodni dan djeteta“.

Organizirane su različite aktivnosti, a usmjerenost je bila na voće i povrće, kako bi podigli svijest o zdravoj prehrani, a ujedno se uključili u obilježavanje „Međunarodne  godine voća i povrća“. 

Posebno smo se posvetili i dječjim pravima ali i odgovornostima koju djeca također imaju. Tako su nastali plakati kojima smo istaknuli dječja prava koja ona u svojoj dobi mogu razumjeti.

Dio bogatih doživljaja možete vidjeti na fotografijama u prilogu.