Djeca baveći se sportom razvijaju samostalnost,odgovornost,upoznaju ostalu djecu te stječu razne socijalne kompetencije i vještine važne za daljnji život.

Sport neposredno utječe i na formiranje osobnosti jer djecu uči disciplini,timskom radu,toleranciji te razvija radne navike,samopoštovanje i samopouzdanje.

Zadaci sporta temelj su za poticanje fizičkog rasta i razvoja dječje psihomotorike te razvijaju dječje funkcionalne sposobnosti.