Usluge logopeda na području Grada Lepoglave za djecu predškolske dobi bit će znatno jeftinije. Naime, Grad Lepoglava i u ovoj će godini sufinancirati korištenje usluga logopeda za djecu s govorno-jezičnim poteškoćama predškolske dobi i tako nastaviti s provođenjem projekta kojim je do sada bilo obuhvaćeno 30-ak djece s gradskog područja.

“Nastavljajući pružati potporu svim dobnim i potrebitim skupinama naših građana, nastavljamo s provedbom ovog hvalevrijednog projekta. Reakcije na ovaj projekt izuzetno su pozitivne, posebice kod roditelja djece kojima je potrebna stručna pomoć logopeda. Zahvaljujući ovom projektu, uz njegov najvažniji cilj, a to je pružiti djeci potrebnu stručnu pomoć kako bi riješila problem koji otežava integraciju u redovni obrazovni program, roditelji s djecom ne moraju odlaziti u primjerice Varaždin što, uz gradsko sufinanciranje same terapije i provođenja dijagnostike, predstavlja dodatnu uštedu na troškovima putovanja i uštedu vremena budući da se terapija provodi na području Grada Lepoglave“, poručio je gradonačelnik Marijan Škvarić.

U okviru navedenog projekta Grad Lepoglava s 200 kuna sufinancira provođenje logopedske dijagnostike te u iznosu od 100 kuna uslugu same logopedske terapije. Za tu je namjenu osigurano je 50.000 kuna.
“Projektom smo obuhvatili djecu predškolske dobi dok bi za osnovnoškolce potporu trebala osigurati Varaždinska županija kao osnivač osnovnih škola“, istaknuo je gradonačelnik Škvarić.

https://www.lepoglava.hr/sadrzaj/pregled/grad-lepoglava-sufinancira-usluge-logopeda-za-djecu-predskolske-dobi/4440?c=19