Idealna prilika za izbor “Najmame” jest proslava Majčinog dana druge nedjelje u mjesecu svibnju. Budući da mame znaju kako malo srce kuca i uvijek biraju najdraži dar vrijedne dječje ručice za taj dan izrađuju maštovite poklone utkajući u njih svu ljubav ovog svijeta. Nježni dječji glasići recitiraju stihove posvećene mamama, a dječja pjesma ori se prostorima vrtića. Aktivnosti za mame kod biranja prilagođavamo djeci, pa mame pričaju priče, pjevaju dječje pjesmice, modeliraju glinom…da mame imaju veliko srce, da su maštovite i kreativne,pokazale su nam na posljednjem druženju kad su crtale portret svog djeteta. Djeca znaju da su sve mame “Najmame”, a samo jedna, po ocijeni muškog žirija, najuspješniija je, te upravo ta mama postaje „Najmama“ tokom cijele godine.