Kao i svake godine Dječji vrtić LEPOGLAVA sa svojom podružnicom Višnjica uključuje se u akciju Cvijet za ljepši grad.

Tom prilikom djeca izrađuju grupne radove na temu cvijet i biljni svijet oko nas. Raznovrsnost tehnika i dječja mašta utkani su u svaki pojedini rad.

Radovi su izloženi u prostoru čitaonice Gradske knjižnice u Lepoglavi pa ih možete slobodno razgledati.