Radno mjesto

Mjesto rada: LEPOGLAVA, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

od 09.05 .2019. godine.

 

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 25.04.2019.

Natječaj vrijedi do: 02.05.2019.

 

Posloprimac

 

Razina obrazovanja:

          Viša ili prvostupanjska

          Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 

Ostale informacije: Na temelju članka 38. Statuta Dječjeg vrtića LEPOGLAVA, Upravno vijeće od 24.04.2019. raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1.  Odgojitelja (m/ž) – jednog izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za odgojitelja/odgojiteljica prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prijavu treba priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju postupka sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN vr. 10/97, 107/07 i 94/13) ne stariju od šest mjeseci i potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97, 107/07 i 94/13) ne stariju od šest mjeseci. 

 

Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima vrtića.

Kandidati prijavom na natječaj ujedno daju privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči vrtića, web stranici vrtića te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

 

Poslodavac: Dječji vrtić LEPOGLAVA

Kontakt: pismena zamolba: TRG KRALJA TOMISLAVA 13, 42250 LEPOGLAVA