Na temelju članka 38. Statuta Dječjeg vrtića “LEPOGLAVA” Upravno vijeće od 27. 07. 2016. raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto ODGOJITELJ/ ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE za radno mjesto

1. Odgojitelja (M/Ž) – dva izvršitelja na neodređeno vrijeme

2. Odgojitelja (M/Ž) – jednog izvršitelja/izvršiteljicu na određeno vrijeme – za rad u minimalnom programu predškole

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za odgojitelja/odgojiteljicu prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prijavu treba priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, vozačku dozvolu B kategorije te uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju postupka sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. vr. 10/97., 107/07 i 94/13.) ne stariju od šest mjeseci. Nepotpune i i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Smještaj: nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti