Dječji vrtić “Lepoglava” njeguje svoju kulturnu baštinu te ima verificirani program za izradu čipke pod nazivom “Male čipkarice”. U sklopu projekta “Niti koje povezuju” povezali smo se putem Zoom-a sa ostalim vrtićima te uspješno prezentirali izradu čipke u našem vrtiću.