Dječji vrtić „Lepoglava“ započeo je radom 1984. godine iako je vrtićki program počeo davne 1961. godine. Kroz razdoblje program rada se mijenjao, uređivao i dograđivao, izmjenjivao svoje bogato iskustvo u radu s djecom kako bi vrtićki rad postao poticajan za razvoj djeteta.

U rujnu 2020. godine zahvaljujući brizi Grada i aktualnoj vlasti započeli smo rad u novo adaptiranom prostoru zgrade Dječjeg vrtića “Lepoglava”. Samim time vrtić zadovoljava najviše standarde za smještaj i odgojno obrazovni rad sa djecom predškolske dobi. Po prvi puta je otvorena i jaslička skupina te mogućnost odgoja i obrazovanja za djecu od navršenih godinu dana života.

Sve aktivnosti sa djecom imaju ove ciljeve:

– razvoj dječjih potencijala

– poštivanje dječjih prava i uvažavanje individualnih potreba djece

– podrška obitelji

– pridonošenje razvoju roditeljske kompetencije

– razvoj društvene zajednice


Cilj nam je odgajati kreativno, samostalno dijete sposobno da isprobava, ispituje i istražujući prihvaća sebe i druge putem igre.