Djeca i djelatnici Dječjeg vrtića “Lepoglava” i Podružnice “Višnjica” uključili su se u obilježavanje “Dječjeg tjedna” u periodu od 2. – 8. 10. 2023.godine. Ovogodišnji dječji tjedan posvećen je obilježavanju “Europske godine vještina”.

Djeca jasličke skupine provela su aktivnosti na temu “To je naše, na to smo ponosni – čipka”. Kako bi razvijala ovu tradicionalnu vještinu djeci smo punudili vunu i konac raznih boja  koju su oni odmatali, kotrljali po stolu, namatali po dedeku te manipulirali i igrali se s njome. 

U mlađoj skupini djeca su provela aktivnosti na temu “Istražujem i eksperimentiram u vrtiću”. Zanimljive aktivnosti potaknule su djecu na razvijanje i poticanje interesa za eksperimentiranje i istraživanje, pretpostavljanje, postavljanje pitanja, traženje rješenja.

U srednjoj skupini proveli smo aktivnosti na temu “Pripremam si obrok”. Djeca su imala priliku razvijati ovu životnu vještinu na način da su sama pripremala namirnice potrebne za zdrav obrok. Tako su sama mazala sir na kruh i kombinirala sa usitnjenim povrćem koje su prethodno narezala nožićem.

U starijoj 1 skupini djeca su usvajala vještinu pletenja šibnatih košarica koja je stara tradicija našega kraja. Upoznala su se sa funkcijom košare, za što su nekada služile i za što služe i dan danas. Pritom su djeca razvijala i finu motoriku.

U starijoj skupini 2 djeca su izrađivala glazbene instrumente. Izrađene instrumente iskoristili su u glazbenim aktivnostima upoznavajući se sa pojmovima ritma, takta i melodije.

Djeca iz predškolske skupine Zvjezdice usvojila su starinsku vještinu  pletenja vunom na daščicama. Djeca su uživala stvarajući vlastitim rukama i s nestrpljenjem iščekivala kako će ispasti njihove trakice za glavu. Korisne vještine koje su savladali dalje su predstavili svojim ukućanima i obitelji.

Djeca u Podružnici “Višnjica” razvijala su sportske vještine. Savladavali su prirodne oblike kretanja, koordinaciju, krupnu motoriku, a sve sa ciljem da sportske aktivnosti omogućavaju zdrav način života.