Poštovani roditelji!

molimo Vas da ako ste zainteresirani i imate potrebu za smještaj vašeg djeteta u Dječji vrtić Lepoglava – Područno odjeljenje Višnjica prijavite svoje dijete. 

Prijave se primaju za djecu od godinu dana starosti do polaska u školu. Zahtjev za upis može se preuzeti osobno u vrtiću ili na web stranici vrtića – „Zahtjev za upis“,  ispuniti ga i osobno dostaviti u DV Lepoglava. Prijave se mogu izvršiti od siječnja 2020. do svibnja 2020. godine, kako bi mogli planirati skupine djece i odgojno obrazovni rad  u vrtiću u Višnjici.

Za sve inormacije možete se obratiti osobno u vrtić ili  na broj telefona: 791-043.  

Prijava za vrtić