MLAĐA SKUPINA

 • 5,30 – 7,30 – JUTARNJE OKUPLJANJE, SPONTANE IGRE DJECE
 • 8,00 – 8,30 – DORUČAK
 • 8,30 – 10,00 – ORGANIZIRANE I SAMOORGANIZIRANE AKTIVNOSTI DJECE
 • 10,00 – VOĆNI OBROK
 • 10,00 – 11,00 – SLOBODNE ILI ORGANIZIRANE IGRE PREMA INTERESU DJECE, BORAVAK NA ZRAKU (ŠETNJE, IGRE NA VRTIĆKOM DVORIŠTU)
 • 11,00 – RUČAK
 • 11,30 – 14,00 – DNEVNI ODMOR
 • 14,00 – UŽINA
 • 14,30 – 15,00 – SLOBODNE AKTIVNOSTI PREMA INTERESU DJECE
 • 15,00 – 15,30 – IGRA U SREDNJOJ SKUPINI
 • 15,30 – 16,00 – IGRA U PREDŠKOLSKOJ SKUPINI

SREDNJA SKUPINA

 • 5,30 – 7,30 – JUTARNJE OKUPLJANJE U SOBI MLAĐE SKUPINE, SPONTANE IGRE DJECE
 • 8,00 – 8,30 – DORUČAK
 • 8,30 – 10, 30 – ORGANIZIRANE I SAMOORGANIZIRANE AKTIVNOSTI DJECE
 • 10,00 – VOĆNI OBROK
 • 10,30 – 11,30 – BORAVAK NA ZRAKU (ŠETNJE, IGRE NA VRTIĆKOM DVORIŠTU)
 • 11,30 – 12,00 – RUČAK
 • 12,00 – 12,30 – PRIPREME ZA DNEVNI ODMOR
 • 12,30 – 15,00 – DNEVNI ODMOR
 • 14,00 – 15,00 – UŽINA
 • 15,30 – 16,00 – IGRA U PREDŠKOLSKOJ SKUPINI

STARIJA SKUPINA

 • 5,30 – 7,30 – JUTARNJE OKUPLJANJE U SOBI MLAĐE SKUPINE, SPONTANE IGRE DJECE
 • 8,00 – 8,30 – DORUČAK
 • 8,30 – 10,00 – ORGANIZIRANE I SAMOORGANIZIRANE AKTIVNOSTI DJECE
 • 10,00 – VOĆNI OBROK
 • 10,30 – 11,30 – BORAVAK NA ZRAKU (ŠETNJE, IGRE NA VRTIĆKOM DVORIŠTU)
 • 11,30 – 12,00 – RUČAK
 • 12,30 – 14,00 – IGRE I AKTIVNOSTI
 • 14,00 – 15,30 – UŽINA, POPODNEVNE IGRE I AKTIVNOSTI
 • 15,30 – 16,00 – IGRA U PREDŠKOLSKOJ SKUPINI

PREDŠKOLSKA SKUPINA

 • 5,30 – 7,30 – JUTARNJE OKUPLJANJE U SOBI MLAĐE  SKUPINE, SPONTANE IGRE DJECE
 • 7,30 – 8,30 – ORGANIZIRANE I SAMOORGANIZIRANE AKTIVNOSTI DJECE
 • 8,30 – 9,00 – DORUČAK
 • 9,00 – 11,00 – ORGANIZIRANE I SAMOORGANIZIRANE IGRE DJECE
 • 10,00 – VOĆNI OBROK
 • 11,00 – 12,00 – BORAVAK NA ZRAKU (ŠETNJE, IGRE NA VRTIĆKOM DVORIŠTU)
 • 12,00 – 12,30 – RUČAK
 • 12,30 – 14,00 – PROGRAM MALE ŠKOLE
 • 14,00 – UŽINA
 • 14,00 – 15,30 – ORGANIZIRANE I SAMOORGANIZIRANE AKTIVNOSTI DJECE
 • 15,30 – 16,00 – OKUPLJANJE DJECE IZ SVIH SKUPINA, SPONTANE IGRE