Svjetski dan čitanja na glas obilježili smo 7.veljače u suradnji sa našom knjižničarkom Margaretom.

Čitanje na glas razvija kod djece vještinu slušanja, obogaćuje dječji rječnik te razvija razumijevanje i važan je čimbenik uspješnog razvoja djece.

Dan smo obilježili čitajući Raznobojno čudovište koje nam je pomoglo da upoznamo svoje osjećaje i kako da se sa njima lakše nosimo.