Već nam je svima jasno da bi sportske aktivnosti trebale biti naša svakodnevica.

To uključuje sve periode našeg života od kada smo dijete pa sve do našeg odrastanja.

Osim što nam pomaže u očuvanju zdravlja sport nam pomaže da se osjećamo dobro,ispunjava naš duh,

potiče nas i motivira na uspjehe i postizanje ciljeva te nam potiče razvoj samopouzdanja.